Kullandırma Ödüncü Sözleşmesi (Ariyet)

Ariyet sözleşmesi, çeşitli ihtiyaçlara kolay bir yolla ulaşılması amacına hizmet eden ve dostlar arasında kurulan bir sözleşme olarak ortaya çıkmıştır. Ariyet sözleşmesinin temeli tarafların birbirine karşı duyduğu güvendir. Çünkü taraflardan biri, diğerine herhangi bir karşılık beklemeden “bir şeyin” kullanma imkanını verir. Kullandırma ödüncü sözleşmesi, ödünç alanın menfaatine…

Devamını Oku

Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Unsurları

TBK Madde 299: “ Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.”   Bu tanımda adi kira ve ürün kirası birlikte değerlendirilmiştir.  KİRA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  Rızai bir sözleşmedir: Tarafların…

Devamını Oku

Ceza Hukukunda Teşebbüs

Teşebbüs: suç teşkil eden bir hareketin icra hareketlerine başlandıktan sonra dış engeller nedeniyle;  Sırf hareket suçlarında hareketin tamamlanamamasını,  Neticeli suçlarda hareketin tamamlanamamasını veya hareket tamamlansa dahi kanunda yasak olarak sayılan neticeye ulaşılmamasını ifade eder.  Teşebbüs suçun hafifletici nedeni değildir. Teşebbüs hükümleri tek başına…

Devamını Oku

Meşru Müdafaa

Suç teşkil eden fiillerde; fiili suç olmaktan çıkaran nedenlere hukuka uygunluk nedenleri denir. Meşru müdafaa bir “hukuka uygunluk” nedenidir. Roma hukukunda “Kuvvetin kuvvetle uzaklaştırılmasına bütün kanunlar ve hukuk düzenleri izin verir.” şeklinde meşru müdafaa tanımlanmıştır. TCK Madde 25: “(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya…

Devamını Oku

Karar İncelemesi – Meşru Müdafaa

“İçtihat Metni”   Kasten öldürme suçuna teşebbüsten sanık Gökhan’nın 5237 sayılı TCK’nun 82/1-e, 35/2, 29, 31/3 ve 62. maddeleri uyarınca 7 yıl 6 hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesince verilen 16.02.2010 gün ve 142-16 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen…

Devamını Oku