Ceza Hukukunda Teşebbüs

Teşebbüs: suç teşkil eden bir hareketin icra hareketlerine başlandıktan sonra dış engeller nedeniyle;  Sırf hareket suçlarında hareketin tamamlanamamasını,  Neticeli suçlarda hareketin tamamlanamamasını veya hareket tamamlansa dahi kanunda yasak olarak sayılan neticeye ulaşılmamasını ifade eder.  Teşebbüs suçun hafifletici nedeni değildir. Teşebbüs hükümleri tek başına…

Devamını Oku

Meşru Müdafaa

Suç teşkil eden fiillerde; fiili suç olmaktan çıkaran nedenlere hukuka uygunluk nedenleri denir. Meşru müdafaa bir “hukuka uygunluk” nedenidir. Roma hukukunda “Kuvvetin kuvvetle uzaklaştırılmasına bütün kanunlar ve hukuk düzenleri izin verir.” şeklinde meşru müdafaa tanımlanmıştır. TCK Madde 25: “(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya…

Devamını Oku

Karar İncelemesi – Meşru Müdafaa

“İçtihat Metni”   Kasten öldürme suçuna teşebbüsten sanık Gökhan’nın 5237 sayılı TCK’nun 82/1-e, 35/2, 29, 31/3 ve 62. maddeleri uyarınca 7 yıl 6 hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesince verilen 16.02.2010 gün ve 142-16 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen…

Devamını Oku