Karar İncelemesi Nasıl Yapılır ?

 

  Yargı kararları, hukukun önemli kaynaklarından birini oluşturur. Kanunlarda yer alan normlar, yargı kararları ile dinamik hale gelir. Yargı kararları hukuk öğreniminde de önemli yer tutar. Zira kuramsal olarak öğretilen esaslar ve yasa hükümleri yargı kararları ile somutlaşır. Böylece öğrenci bir yandan her zaman başvuracağı ve kullanacağı yargı kararları ile ilk defa temasa geçmiş ve uygulama ile bağlantı kurmuş, diğer yandan öğrendiği kurumsal bilgileri daha iyi kavrayabilme olanağına kavuşmuş olacaktır. 
 
Karar tahlili şu sistematik içinde yapılmalıdır: 
 
1-Olayın Özeti: 
 
 Bu bölümde kısaca olay özetlenir. Yani gerçekleşmiş olay hukuki bilgi vermeksizin anlatılır. Bu kısımda kararın incelenmesinde argüman olarak kullanılacak olayın özellikleri belirtilir. Örneğin olayın nerede, ne zaman, kimler arasında, ne şekilde gerçekleşmiş olduğu gibi. 
 
2-Mercilerin Çözümü: 
 
 Bu bölümde somut olaya ilişkin mahkeme kararları gerekçeleri ve karşı oy yazıları ile birlikte belirtilir. Örneğin Yerel Mahkemenin Kararı, Yargıtay Ceza Dairesinin Kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı gibi. Bu bölümde özellikle gerekçelerin vurgulanmasında büyük önem vardır. 
 
3-Çözümü Gereken Hukuki Problem: 
 
 Bu bölümde çözümlenmesi gereken hukuki problem ve hukuki problemler tespit edilir. Bu bölümde açıklama yapılmaksızın hukuki problem ya da problemler birer cümleyle sıralanır. Örneğin töre saikıyla işlenen suçlarda haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı veya hırsızlık suçunda suçun tamamlanma anı sorunu gibi. 
 
4-Görüşümüz: 
 
 Bu bölümde ise, kendi görüşümüz gerekçelendirilerek yazılır. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, bu bölüm haricinde kesinlikle kendi görüşümüzün yazılmamasıdır. Burada öncelikle olaydaki hukuki soruna ilişkin olarak genel bilgi verilmelidir. Genel bilgiler verirken atıf yapmak suretiyle konuyla ilgili olarak öğretide yer alan görüşlere yer verilmeli, mevzuatta yer alan düzenlemeler önceki benzer içtihatlar birlikte değerlendirilmelidir. Çözümlenmesi gereken hukuki soruna ilişkin varmış olduğumuz sonuç mercilerin çözüm şekillerinde bir tanesine uygun olabileceği gibi, tamamen farklı bir sonuçta olabilir. 


 
Kaynak: Doç. Dr. Veli Özer Özbek, Pratik Çalışma Kitabı, Genel Hükümler(2006) 

One thought on “Karar İncelemesi Nasıl Yapılır ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir